• تهران،فرمانیه،بلواراندرزگو،وطن پورشمالی،پلاک ۳۵

پروژه ها

پروژه کشت کینوا در مناطق کویری ایران

پروژه کشت کینوا در مناطق کویری ایران

پروژه آموزش و کشت کینوا در مناطق کوهپایه و شمالی ایران

پروژه آموزش و کشت کینوا در مناطق کوهپایه و شمالی ایران