• تهران،فرمانیه،بلواراندرزگو،وطن پورشمالی،پلاک ۳۵

پروژه کشت کینوا در مناطق کویری ایران