• تهران،فرمانیه،بلواراندرزگو،وطن پورشمالی،پلاک ۳۵

پروژه آموزش و کشت کینوا در مناطق کوهپایه و شمالی ایران